JLR ontwikkelt nieuw opslagsysteem voor hernieuwbare energie op basis van gebruikte autobatterijen

Antwerpen, 23 augustus 2023: JLR is een samenwerking aangegaan met Wykes Engineering Ltd, toonaangevend in de hernieuwbare-energiesector, om een van de grootste energieopslagsystemen in het Verenigd Koninkrijk te ontwikkelen om zonne- en windenergie te benutten met behulp van hergebruikte batterijen uit Jaguar I-PACE’s.   

Eén enkel BESS van Wykes Engineering maakt gebruik van 30 hergebruikte I-PACE-batterijen en kan tot 2,5 MWh energie opslaan bij volledige capaciteit. De geleverde batterijen zijn afkomstig van prototypes en technische testvoertuigen. JLR wil tegen het einde van 2023 genoeg batterijen leveren om in totaal 7,5 MWh energie op te slaan – genoeg om 750 huishoudens een dag lang van stroom te voorzien.  Daarna kunnen er meer containers worden gemaakt om in de toekomst extra hergebruikte batterijen op te slaan die uit gebruikte productievoertuigen worden gehaald.  


Elk BESS, dat aan een geavanceerde omvormer wordt gekoppeld om de efficiëntie te maximaliseren en de energie te beheren, kan tijdens piekuren rechtstreeks stroom leveren aan het nationale elektriciteitsnet en tijdens daluren stroom aan het net onttrekken om op te slaan voor toekomstig gebruik.    

Batterijopslagsystemen zoals deze zijn van cruciaal belang om het elektriciteitsnet koolstofvrij te maken, omdat ze snelle pieken in de vraag kunnen opvangen en zonne- en windenergie maximaal kunnen opslaan tijdens zonnige of winderige omstandigheden voor gebruik wanneer dat nodig is.   

Als onderdeel van de technische samenwerking hebben Wykes Engineering en JLR een naadloze integratie gerealiseerd, zonder dat extra productiestappen nodig zijn of batterijmodules moeten worden verwijderd. De batterijen worden gewoon uit de Jaguar I-PACE gehaald en in rekken in de containers op locatie geplaatst, waardoor de duurzaamheid van het project wordt gemaximaliseerd.  

Het partnerschap is een belangrijke stap bij JLR’s toepassing van de principes van de circulaire economie, als onderdeel van de strategie van het bedrijf om in 2039 CO2-neutraal te zijn.  

Het aanbod van hergebruikte batterijen voor stationaire toepassingen, zoals de opslag van hernieuwbare energie, zou tegen 2030 meer dan 200 gigawattuur per jaar kunnen bedragen, goed voor een wereldwijde waarde van meer dan 30 miljard dollar**.  Omdat de batterijen van JLR zijn ontworpen volgens de strengste normen, kunnen ze worden ingezet in energiearme situaties zodra hun conditie onder de strenge eisen van een elektrisch voertuig komt, waarbij meestal een restcapaciteit van 70-80% overblijft.   

Het hergebruik van voertuigbatterijen zal voor JLR nieuwe bedrijfsmodellen voor de circulaire economie creëren op het gebied van energieopslag en daarbuiten.  Zodra de batterijconditie onder het vereiste niveau komt voor een tweede leven, zal JLR de batterijen recycleren zodat de grondstoffen kunnen worden teruggewonnen voor hergebruik als onderdeel van een echte circulaire economie.  

François Dossa, Executive Director, Strategy & Sustainability bij JLR, verklaarde“Onze duurzaamheidsaanpak richt zich op de hele waardeketen van onze voertuigen, inclusief de circulariteit van EV-batterijen.  Onze EV-batterijen zijn ontworpen volgens de strengste normen en dit innovatieve project, in samenwerking met Wykes Engineering, bewijst dat ze veilig kunnen worden hergebruikt voor toepassingen in de energiesector om de mogelijkheden voor hernieuwbare energie te vergroten. Het gebruik van de 70-80% restcapaciteit in EV-batterijen, voordat ze worden gerecycleerd, bewijst dat de principes van circulariteit volledig worden toegepast. Door samen te werken met toonaangevende partners in de sector ontwikkelen we een compleet EV-ecosysteem, van batterijen tot opladen, ter ondersteuning van onze netto-nultransformatie.”  

Reuben Chorley, Trading Division Director bij JLR, verklaarde“We zijn verheugd om met Wykes Engineering samen te werken aan dit baanbrekende project dat het ware potentieel van hernieuwbare energie zal helpen te ontsluiten. Het ontwikkelen van projecten met hergebruikte batterijen zoals dit project is cruciaal voor JLR om een nieuw businessmodel rond de circulaire economie in te voeren en ons op weg te helpen om in 2039 koolstofneutraal te zijn.”  

David Wykes, Managing Director van Wykes Engineering, verklaardeEen van de grootste voordelen van het systeem dat we hebben ontwikkeld, is dat de containers zo op het elektriciteitsnet worden aangesloten dat ze zonne-energie kunnen opnemen die anders verloren zou kunnen gaan wanneer het elektriciteitsnet zijn capaciteit bereikt. Deze overtollige energie kan nu worden opgeslagen in de hergebruikte I-PACE-batterijen en later worden ontladen. Hierdoor kunnen we het zonnepark ‘overbeplanten’ en de hoeveelheid energie maximaliseren die we opwekken voor het stuk land dat we gebruiken.”